Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
E-kurz Dějiny sociologie
Id projektuIRP_2021
Hlavní řešitelPhDr. Roman Vido, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na studující 1. ročníku bakalářského programu Sociologie (kompletus, maior i minor). Jeho jádrem je příprava elektronické podpory prezenční výuky pro povinný předmět KSE/1DESO Dějiny sociologie. Idea projektu je inspirována principem tzv. převrácené výuky (flipped learning), která klade důraz na domácí přípravu studujících a na otevření prostoru kontaktní výuky pro interaktivitu mezi vyučujícím a studujícími a aktivní práci na hodině. Jednoduše řečeno: uvolňuje prostor kontaktní výuky pro pedagogické aktivity, které nelze realizovat mimo tento prostor, a současně vytváří podmínky pro samostudium výukových materiálů skrze jejich elektronizaci (e-dokumenty, videopřednášky, audiočítanky).