Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Němčina ve firemní komunikaci 1 (KGE/1NFK1)
Id projektuIRP_2021
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceZáměrem projektu je zpracovat a aktualizovat kurz KGE/1NFK1 - Němčina ve firemní komunikaci 1 (bc. studijní program Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, A-předmět) podle standardů online výuky platných na OU. V souvislosti s přechodem na distanční výuku prakticky v plné šíři je smyslem projektu upravit nejen obsahovou náplň kurzů, ale také doplnit nové materiály a inovovat výuku směrem k její multimedialitě a realizaci v online prostředí.