Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Obchodní korespondence (KGE/8OBKO)
Id projektuIRP_2021
Hlavní řešitelMgr. Eva Polášková, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je inovace a aktualizace kurzu KGE/8OBKO - Obchodní korespondence (povinný předmět - statut A) tak, aby byly naplněny standardy online výuky platné na OU. Inovace a aktualizace se bude týkat jak obsahu (jednotlivá témata obchodní korespondence a eventuální zařazení dalších subtémat souvisejících s danou problematikou), tak formy (využití možností online prostředí, multimediální pojetí). Akreditovaný studijní program, ve kterém se daný předmět vyučuje, je: Německá filologie, B0231A090062, Němčina pro odbornou a profesní komunikaci, 7310R999.