Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kukačka 9: Toto není umění
Id projektuMK
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období4/2021 - 12/2021
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavukončený
AnotaceCílem tohoto projektu je především definovat a v dílčích uměleckých intervencích rovněž uplatňovat sociálně inovativní socio-kulturní postupy a strategie. Jako iniciativa Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě se festival Kukačka zaměřuje na negalerijní prezentaci současného umění. Inspirací je jí hnízdní parazitismus kukačky obecné, v jehož intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Vstupy, které tímto způsobem vznikají, mohou mít různou podobu, některé jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Divákovi je proto k dispozici webová aplikace poskytující indicie, na základě kterých může začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu. Festival Kukačka obvykle nestaví na efektních realizacích. Její páteří jsou nejčastěji promyšlené vstupy, které invenčním způsobem komunikují se svým okolím. Autoři tímto způsobem využívají jak veřejný prostor města Ostravy, který ? přes pozvolné zlepšení v posledních letech, i nadále patří k nejzanedbanějším mezi velkými městy v ČR (ulice, náměstí, parky, okolí silnic, nevyužívané industriální prostory atd.), tak i prostory ve správě města (radnice, úřady) či privátní objekty (obchody, benzínové pumpy, hotely apod.). Ambicí projektu je uskutečnit cca 5-10 významnějších a tím i finančně náročnějších realizací (s případnou možností trvalé instalace), které doplní přibližně desítka dalších drobnějších intervencí variujících od klasické sochy přes objekt, instalaci, site specific objekty až po videoprojekce a soundart. Pluralitu přístupů tradičně zajistí i skladba vyzvaných tvůrců, mezi nimiž ? vedle osobností již etablovaných na české, resp. mezinárodní výtvarné scéně ? dostanou významný prostor také začínající autoři z řad čerstvých absolventů či studentů uměleckých škol.