Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů formou komplexního převodu a přípravy studijního předmětu pro online formu výuky - Odborný jazyk 3 (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3)
Id projektuIRP_2021
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je vytvořit studijní kurz v německém jazyce v online platformě Moodle k předmětu Odborný jazyk 3, který je součástí nově akreditovaného bakalářského studia Německá filologie ve specializaci Němčina pro odbornou a profesní komunikaci v prezenční i kombinované formě (KGE/1OJA3 a KGE/8OJA3), a sice dle standardů online výuky platných na OU. Důraz bude kladen na jeho multimedialitu, přehlednost, snadnou navigaci a aktivní zapojení studentů při online výuce i během domácí přípravy.