Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevence kriminality dětí a mládeže prostřednictvím principů a postupů divadla a dramatu
Id projektuSMO prevence kriminality
Hlavní řešitelPhDr. Hana Cisovská, Ph.D.
Období2/2021 - 12/2021
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceZamýšlená aktivita navazuje volně na projekt realizovaný v roce 2019 Prevence kriminality a rozvoj finanční gramotnosti prostřednictvím dramatických metod, který zaštiťovala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a který byl účastníky hodnocen pozitivně. Žádost o dotaci navazuje také na probíhající spolupráci Katedry sociální pedagogiky PdF Ostravské univerzity s Magistrátem města Ostravy a dalšími spolupracujícími subjekty pracujícími s rizikovými skupinami dětí a mládeže v Ostravě v rámci oblasti Prevence kriminality (září ? listopad 2020). PdF Ostravské univerzity v tom roce realizovala aktivitu v rámci naplňování Strategie prevence kriminality SMO na období 2017 ? 2021 Priorita 5. Prevence kriminality dětí a mládeže opatření a Opatření 6.3.1 (Podporovat preventivní programy zaměřené na boj proti virtuální kriminalitě a kyberšikaně) byla s katedrou sociální pedagogiky PdF Ostravské univerzity dojednána aktivita Divadlo Fórum na téma kyberšikana. Projekt bude zaměřen na oblast dětí a mládeže z rizikových skupin. Tento projekt nabízí podporu v oblasti vzdělávání vychovatelům a sociálním pracovníkům, kteří pracují pravidelně s dětmi a mládeží z rizikových skupin, což vyplývá také ze zkušeností minulých projektů.