Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ
Id projektuCRP 2021
Hlavní řešitelIng. Pavel Pomezný
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceInformační technologie jsou pro provoz univerzity zcela nezbytné. Základní procesy univerzity jsou na této technologii zcela závislé. V režimu online, ať již důvodem pandemie nebo samotným svobodným rozhodnutím univerzity se stávají technologie naprosto kritické. Reálný fakt závislosti a kritičnosti využívaných technologií má za následek uvědomění si vrůstajícího množství plošných i cílených útoků na tyto technologie. Důsledkem napadení mohou být nedostupnost, kompromitace dat, ztráta dat nebo kompletní paralýza fungování univerzity, vedoucí k absolutní diskreditaci, k finančním ztrátám a případným právním důsledkům. Zajištění kyberbezpečnosti na univerzitě je proto nutné vnímat existenčně. Pokud je ambicí univerzity spolupráce s kvalitními a prestižními subjekty (univerzity, výzkumné ústavy, komerční sféra), potom se v blízké budoucnosti nevyhne tomu, že těmito subjekty bude posuzována úroveň její kyberbezpečnosti. Důležitost kyberbezpečnosti naší univerzity je proto celospolečenskou věcí a je nutné jí dát řád, pravidla a systém. Vše základní je zakotveno v Zákoně o kybernetické bezpečnosti a Vyhlášce o významných informačních systémech. Pro univerzitu jsou tato pravidla závazná. Jednotlivá pravidla nejsou samostatná a bezúčelná, tvoří ucelený systém řízení bezpečnosti informací. Tento projekt je zrodem systému řízení bezpečnosti informací naší univerzity.