Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2021 - ISSO 2021
Id projektuSMO
Hlavní řešitelprof. PhDr. Zbyněk Janáček
Období1/2021 - 11/2021
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
AnotaceRezidenční pobyty významných autorů, umělců, kteří se věnují volné grafice, serigrafii a jejichž účast bude obohacením a rozšířením možností současné serigrafie a přispěla by k prohloubení spolupráce mezi vysokoškolskými a uměleckými institucemi širšího regionu střední Evropy. V reakci na události právě probíhajícího roku 2020 rozšiřujeme obsahovou část projektu o možnost sdílení tiskových dat a realizaci grafik pro autory, kterým situace v České republice nebo v jejich zemi neumožní nakonec přicestovat a být fyzicky přítomni. Jde o výjimečnou situaci, která směřuje k udržení kontinuity sympózia. Umělecko pedagogická část projektu, která má návaznost na katedru grafiky a kresby Fakulty umění, by se řešila online komunikací se studenty a dalšími pedagogy. Pevně věříme, že tato ?online rezidence? by byla skutečně výjimečným řešením. A tedy v převaze bude obvyklý s a už zažitý formát sympózia.