Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvyšování kvality vzdělávání a posilování motivace studentů k učení nasazením prostředí 3D virtuálního univerzitního kampusu na bázi technologií virtuální a rozšířené reality do výukového procesu
Id projektuTL05000459
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.
Období5/2021 - 6/2023
PoskytovatelKatedra matematiky s did., Program ÉTA
Stavukončený
AnotaceCelosvětová pandemie koronaviru COVID-19 přinesla uzavření škol všech typů a náhlý přechod na distanční a kombinovanou formu výuky. V reakci na tyto změny je pak hlavním cílem projektu podstatné zvýšení kvality všech forem výuky posílením motivace studentů ke studiu prostřednictvím zásadní technologické inovace, která bude realizována nasazením prostředí softwarového 3D virtuálního univerzitního kampusu na bázi technologií virtuální a rozšířené reality umožňujícího interakci pedagogů se studenty v rámci 3D virtuálního prostoru a realizaci široké škály výukových scénářů. Toto prostředí bude pilotně nasazeno ve výukovém procesu u aplikačního garanta projektu a na spolupracujících univerzitách a bude verifikován stupeň kvality a efektivity výuky dosažený využitím aplikovaných technologií.