Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Význam gradovaných učebních úloh v rozvoji a diagnostice znalostí žáků mladšího školního věku
Id projektuTL05000097
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Šimik, PhD.
Období4/2021 - 12/2023
PoskytovatelKatedra preprimární a primární pedagogik, Program ÉTA
Stavukončený
AnotaceCílem je navrhnout gradované typy učebních úloh umožňující rozvoj znalostí žáků ml. šk. věku v kontextu očekávaných výstupů vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV a ověřit výzkumné nástroje k diagnostice těchto znalostí. Záměrem je diagnostikovat vstupní úroveň vybraných znalostí žáků, ty rozvíjet prostřednictvím gradovaných učebních úloh s diferencovanou náročností a následně posoudit učební pokrok žáků pomocí diagnostiky výstupních znalostí. Vytvoření algoritmu učebního pokroku žáků vycházející z ped.-psych. diagnostiky úrovně znalostí a opírající se o řešení učebních úloh s gradovanou obtížností, umožní učitelům efektivně plánovat výuku s ohledem na individuální učební potřeby každého žáka. Problém individualizace a diferenciace výuky je dlouhodobě slabým místem pedagogické praxe.