Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Rakouští studenti v Ostravě)
Id projektuAktion_FSS_2
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období11/2021 - 11/2021
PoskytovatelFakulta sociálních studií, Action
Stavukončený
AnotacePlánovaná odborná exkurze slouží 12 rakouským studujícím magisterského stupně oboru Sociální ekonomie a sociální práce k prohloubení poznatků a získání nových kompetencí v oblasti projektového managementu a managementu sociálních organizací. Exkurze rozšíří teoretické poznatky o aktuální situaci sociální politiky v Rakousku, v České republice a v Evropské unii; umožní komparaci vědecko-výzkumné praxe v oblasti sociální práce a sociální ekonomiky; nabídne praktické zkušenosti odborníků rakouských a českých sociálních organizací, které pracují s vybranými cílovými skupinami. V neposlední řadě se studující seznámí s každodenními činnostmi vybraných sociálních organizací (dle svých preferencí). Studenti si přinášejí vědomosti o své vlastní zemi (sociální politika, sociální struktura, struktury podpory z EU aj.) a poznatky porovnávají je s hostitelskou institucí.