Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
MXeny - materiály pro technologické aplikace budoucí generace
Id projektu21-28709S
Hlavní řešitelMgr. František Karlický, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2023
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavřešený
Anotace V rámci projektu plánujeme podrobně zkoumat fyzikální vlastnosti relativně nových dvojdimenzionálních (2D) materiálů, MXenů. Tyto materiály jsou vhodnými kandidáty pro četné technologické aplikace kvůli jejich odolnosti a široké škále fyzikálních vlastností v dané třídě materiálů (např. magnetické vlastnosti, proměnný zakázaný pás: od kovů k polovodičům), což je dáno variabilitou složení a možností povrchové funkcionalizace MXenů. Vodivé i polovodivé MXeny lze kombinovat do heterostruktur, což dále rozšiřuje možnosti této slibné třídy materiálů. Na druhou stranu, přesný teoretický popis těchto materiálů je výzvou jak pro metody, tak i kvůli výpočetní náročnosti. Díky delikátní souhře více jevů ve 2D materiálech je pro přesné předpovědi nebo ověření přesnosti metod funkcionálu hustoty nutné použít mnohočásticové metody. Předpokládáme, že v rámci řešení projektu budou získány fundamentální fyzikální poznatky o chování a vlastnostech uvedených materiálů využitelné v experimentálním výzkumu a technologické praxi.