Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Příspěvek na tisk knihy Richard Kubla. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 2 / Tonkünstler zwischen Wien und Ostrau 2
Id projektuNČHF
Hlavní řešitelMgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.
Období4/2020 - 12/2020
PoskytovatelNadace Český hudební fond
Stavřešený
AnotaceMuzikolog Dr. Viktor Velek v minulých letech vytvořil česko-německy koncipovanou trilogii Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní a navázal tak na svůj přechozí výzkum hudební kultury vídeňských Čechů v 19. a 20. století. Díky opakované podpoře ze strany NČHF (zejména výzkum a tisková příprava) už zbývá jen vydat 3. díl, který autor věnoval ?českému Carusovi? Richardu Kublovi. Více jak 600 stran přináší první monografii tohoto významného českého pěvce světového formátu. Zapracovány byly informace z obou nalezených (dosud nezpracovaných) pozůstalostí v ČMH a v rodině Šplíchalově v Těrlicku. Kniha je cenná i publikovanou ikonografií, tj. fotografiemi (osob, míst, programů apod.). Kapitoly přinášejí průběžně biografii, přehled umělecké činnosti a vystoupení v rozhlase, bilanci nahrávek, seznamy pramenů a literatury, samozřejmostí je poznámkový aparát, jmenný rejstřík. ? Kniha vedle přínosu v podobě nových informací opravuje i omyly ve starší literatuře a snaží se o co největší kontextualizaci jak v oblasti umění, tak i společensko-politického vývoje. Přínos knihy je především v rovině hudebně-lexikografické a monografické, významně osvětluje život a dílo jednoho z nejvýznamnějších reprezentantů migrační osy Vídeň a Ostrava v 1. polovině 20. století. Zcela výjimečné je jazykové zpracování, tj. rozdělení stran na levý český a pravý německý sloupec. Ambicí je obohatit fond hudební odborné literatury nejen v ČR, ale také v německojazyčném prostředí.