Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Id projektuMSK 2020
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období9/2020 - 8/2023
PoskytovatelLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
AnotaceBude se jednat o výzkum s kvantitativním designem, který bude členěn na dvě části. První částí bude deskriptivní studie, jejímž hlavním cílem bude zhodnotit kvalitu života a psychosociální aspekty nemoci (depresi, úzkost a sociální oporu) u pacientů se srdečním selháním. Druhou částí výzkumného šetření bude intervenční studie. Vzhledem k získanému hudebnímu vzdělání autorky této práce (v oboru 82-45-M/01, 82-45-P/01 Zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě) je cílem této intervenční studie zjistit, zda má muzikoterapie u pacientů se srdečním selháním vliv na psychosociální faktory onemocnění - depresi, úzkost a na kvalitu života.