Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Účinek dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší a plicních funkcí na kardiopulmonální mortalitu u stárnoucích žen
Id projektuSGS09/LF/2020
Hlavní řešitelMgr. Andrea Dalecká
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZnečištěné ovzduší bylo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) identifikováno jako globální hrozba, která přispívá k rozvoji a předčasnému úmrtí na řadu závažných civilizačních onemocnění, jako jsou ischemická choroba srdeční, mrtvice, chronická obstrukční plicní nemoc a karcinom plic. Na základě nedávných výsledků dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší přispívají ke zkracování délky života a ke ztrátě zhruba 85 milionům let způsobených předčasným úmrtím a životem v nemoci (DALYs). Jen v Evropě znečištění ovzduší přispívá k 790 000 předčasných úmrtí ročně. Řada epidemiologických studií se zabývá hledáním souvislosti mezi expozicí znečištěnému ovzduší a incidencí či mortalitou na kardiovaskulární onemocnění vznikajících v důsledku tohoto environmentálního rizikového faktoru. Nicméně většina současně publikovaných kohortových studií zabývajících se studiem vlivu dlouhodobé expozice znečištěnému ovzduší pochází ze severní Ameriky nebo východní Asie. Výsledky řady obdobných studií nelze zcela aplikovat na podmínky evropských zemí, protože zde existuje řada proměnných, které jsou specifické pro tyto oblasti. Podpora dlouhodobého výzkumu na nových či stávajících kohortách je naprostým předpokladem pro doplnění řady zatím stále nedostatečně popsaných vztahů mezi expozicemi znečištěnému ovzduší a úmrtností na kardiopulmonální onemocnění. Předpokladem této studie je využití dat z kohorty stárnoucích německých žen ? kohorta SALIA (Study of the effect of Air pollution on Lung function, Inflammation and Aging). Tato kohorta byla založena v roce 1986 a je složena z 4874 účastníků z devíti různých studovaných oblastí v industriálně zatížených a nezatížených oblastí Německa. Cílem této studie bude vyhodnotit analýzu přežití na kardiopulmonální onemocnění s ohledem na zhoršení plicních funkcí a dlouhodobé expozice polutantům ovzduší. Součástí bude také studium vlivu spolupůsobících faktorů, zejména socio-ekonomických a faktorů životního stylu.