Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv WalkAide na změnu vybraných parametrů chůze u pacienta po cévní mozkové příhodě
Id projektuSGS08/LF/2020
Hlavní řešitelIng. Bc. Lucie Honzíková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCévní mozková příhoda je označována jako náhle vzniklá porucha cévního zásobení mozkové tkáně (Ambler, 2011). Pacienti, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, mají často postižen stereotyp chůze. To se projevuje zejména sníženou rychlostí chůze, kratší délkou kroku a menším zatížením paretické končetiny (Yavuzer et al., 2006). Dochází k prodloužení stojné fáze na neparetické končetině, což má za následek zkrácení stojné fáze na končetině paretické. Výrazným znakem hemiparetické chůze je cirkumdukční pohyb v kyčelním kloubu a oslabení extenzorových skupin hlezna (Mazuquin et al., 2014). V rámci rehabilitace lze ovlivnit stereotyp chůze pomocí WalkAide. Jedná se o druh funkční elektrické stimulace, při kterém dochází k dráždění periferního nervu a následné aktivaci paretického svalu. Jsou drážděna vlákna odstředivá i dostředivá, což vede k reflexní facilitaci svalových vláken. Nejčastější lokalizací funkční elektrické stimulace je nervus peroneus, který je odpovědný za provedení dorzální flexe v hlezenním kloubu potřebnou pro chůzi (Švestková et al., 2017). Van Swigchem et al. (2011) tvrdí, že užití funkční elektrické stimulace má lepší účinek na terapii syndromu přepadávající špičky než AFO ortéza.