Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevence HIV/AIDS u adolescentů
Id projektuSGS_06_2020
Hlavní řešitelMgr. Petra Macounová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceOnemocnění HIV/AIDS, které řadíme do skupiny pohlavně přenosných chorob, představuje závažný celosvětový problém. Dle Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2018 ve světě celkem 37,9 miliónu HIV pozitivních osob, z toho 1,7 miliónu nově nakažených. V České republice je v posledních letech možné sledovat nepříznivý trend výskytu, počet HIV pozitivních osob stoupl od roku 2008 téměř trojnásobně. V celosvětovém porovnání rychlosti nárůstu počtu nakažených osob v letech 2010 až 2018 se Česká republika umístila na 5. místě, což jasně demonstruje, jak důležité je věnovat se rozšíření povědomí veřejnosti o prevenci přenosu tohoto viru. Z tohoto důvodu vznikl program "HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách", jehož cílem je edukace studentů ZŠ a SŠ v problematice prevence HIV a dalších pohlavně přenosných onemocnění. Cílem této práce je vyhodnocení celkové efektivity edukace za rok 2019 až 2020 a analýza faktorů, které ovlivňují znalosti problematiky mezi studenty. Výstupem této analýzy by mělo být zefektivnění programu a cílené zaměření edukace tam, kde jsou nejnižší znalosti.