Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Monitorace dynamiky kortikální aktivity indukované robotickou rehabilitací prostřednictvím BCI (brain computer interface)
Id projektuSGS
Hlavní řešitelMUDr. Šárka Anežka Čechová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCévní mozkové příhody jsou jednou z nejvýznamnějších příčin mortality a invalidity ve vyspělých zemích. U přeživších dominují motorické poruchy vedoucí k omezení soběstačnosti. Při lokalizaci ischemie v povodí a. cerebri media vzniká hemiparéza s predilekčním postižením horní končetiny různé závažnosti. Cílem rehabilitace je kromě samotné obnovy motoriky, svalové síly a senzoriky zasažené končetiny i restituce funkčních schopností. Vedle již osvědčených ale personálně náročných rehabilitačních technik je současným trendem zavádění robotických přístrojů, které zefektivňují poskytování rehabilitace. Tato zařízení jsou podle provedených klinických studií vhodným doplňkem konvenčních postupů. Jejich výhodou a přidanou hodnotou je vedle samotné motorické rehabilitace i virtuální prostředí s biologickou zpětnou vazbou, které pacienta motivuje a nabízí úkoly podobné běžným denním činnostem. Moderní rehabilitace je založena na principu neuroplasticity. Plasticitou rozumíme schopnost centrální nervové soustavy přizpůsobit se vnitřním i vnějším změnám. V současnosti se ve zdravotnictví ke zobrazování funkčních procesů v mozku používá funkční magnetická rezonance. Tato metoda je však velmi nákladná, málo rozšířená a umožňuje pozorování pouze v laboratorních podmínkách. Jako atraktivní alternativa se nabízí kompaktní EEG headset firmy Emotiv Epoc+. Zařízení tohoto typu se označují jako BCI (brain-computer interface, rozhraní mozek-počítač). Jedná se lehkou přenosnou ?čelenku? snímající akční potenciály kortikálních neuronů. Signál je bezdrátově přenášen do počítače. Cílem pilotního projektu je statistické vyhodnocení změn kortikální aktivity u zdravých dobrovolníků provádějících aktivní pohyby nejdříve bez exoskeletu Armeo Spring a následně při hodnotících a tréninkových cvičeních na přístroji Armeo Spring. Kortikální aktivita je zaznamenávána pomocí neinvazivního snímání EEG headsetem Emotiv Epoc +. Následně jsou data analyzována v rovněž licencovaném softwaru Matlab.