Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hodnocení kvality života a psychosociálních aspektů nemoci u pacientů se srdečním selháním
Id projektuSGS01/LF/2020-2021
Hlavní řešitelMgr. Katka Bobčíková, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDominantní postavení kardiovaskulárních chorob v nejčastějších příčinách úmrtnosti dlouhodobě zdůrazňují mezinárodní organizace jako je OECD či WHO, které také upozorňují na jejich souvislost s rizikovými faktory životního stylu, jež mohou být negativním důsledkem působení řady faktorů psychosociálních. V současné době také dochází ke kontinuálnímu zvyšování výskytu chronických onemocnění, které ovlivňují kvalitu života pacientů. Je více než důležité zaměřit pozornost na kvalitu života pacientů s kardiologickými chorobami, neboť se ve většině případů jedná o choroby chronické, které jsou také provázány s přítomností psychosociálních faktorů, jež mohou být jednou z příčin či důsledků těchto onemocnění. Včasné a přesné zhodnocení kvality života a psychosociálních faktorů, které mohou s kardiologickými chorobami souviset, by se mělo stát součástí běžného diagnostického postupu. Je totiž důležité sestavovat léčebný plán i plán ošetřovatelské péče o pacienta s přihlédnutím nejen na jeho subjektivní vnímání onemocnění, ale také s přihlédnutím na jeho aktuální psychosociální status. Včasná detekce psychologických faktorů, jako je např. úzkost či deprese, jejichž souvislost například se srdečním selháním byla v mnoha studiích již prokázána, je vhodná pro zahájení jejich včasné léčby, což má také vliv i na budoucí kvalitu života pacienta. Cílem výzkumného projektu bude vyhodnotit kvalitu života a popsat psychosociální aspekty onemocnění u pacientů se srdečním selháním, pomocí vybraných nástrojů.