Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
4D strain echokardiografická analýza
Id projektuSGS01/LF/2020
Hlavní řešitelIng. Martina Polochová, DiS., MBA, LL.M.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMetoda zobrazení deformace myokardu, tzv. strain analýza, prokazatelně doplňuje inkrementální informace v mnoha klinických situacích a chorobných stavech, zejména pokud jde o abnormální regionální pohyby srdeční stěny. Nejvíce preferovanou metodou stanovení je v současnosti tzv. 2D speckle tracking echokardiografie (2DSTE), a to vhledem k dobrému prostorovému a časovému rozlišení a nezávislosti na úhlu snímání sondou ve srovnání s odvozenými technikami tkáňového doppleru. Globální longitudinální strain se jeví jako nejsilnější a nejvíce reprodukovatelný ukazatel abnormálního globálního pohybu stěny myokardu a je zároveň jediným oficiálně doporučovaným ukazatelem pro analýzu funkce levé komory (LK). 2D strain analýza je odvozena pouze ze 3 rovin (apikální 4C, apikální 2C a APLAX) za účelem zachycení všech celkových 17 segmentů. Na druhou stranu 4D echokardiografie (4DSE) počítá celou deformační analýzu z apikální volumetrické analýzy s výhodou vyhodnocení 3D namísto tří 2D rovin, zatímco mírně snižuje časové rozlišení, tzv. "frame rate". 4DSE má potenciál stát se referenční metodou pro hodnocení funkce myokardu a detekci časného, subklinického postižení myokardu u mnoha srdečních chorob, jakož i pro kvantifikaci regionální funkce myokardu u ischemické choroby srdeční. Tato metoda v současné době není uvedená v doporučeních pro klinické využití (mimo klinické studie), tak jako ani pro hodnocení funkce pravé komory (AutoRVQ), strain analýzy volné stěny levé komory nebo strain analýzy levé síně. Hlavním cílem tohoto projektu je porovnat 2D specle tracking echokardiografií (AFI, jako zlatý standard) s 4D strain echokardiografií (AutoLVQ) u řady různých kardiovaskulárních onemocněních a specificky pak u pacientů s trvalou kardiostimulací a srdeční resynchronizační léčbou.