Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2020 pro veřejné vysoké školy
Id projektuMSMT-41057/2016
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Pacut
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
AnotaceNa Ostravské univerzitě v současné době úspěšně studuje celá řada sportovců s mimořádnou sportovní výkonností. Nejen jim, ale i spoustě dalších sportovců, kteří takové úrovně nedosahují, se již nyní daří skloubit studium na OU, sportovní přípravu a účast na soutěžích. Cílem projektu je vytvořit všem těmto studentům, na které jsme na OU právem hrdí, ještě lepší podmínky pro realizaci všech jejich aktivit, což pojímáme jako součást rozvoje sportu na univerzitě, o který se snažíme. Veškeré pohybové aktivity včetně sportovní reprezentace zajišťuje na OU Katedra studií lidského pohybu (KSLP). Z řad zaměstnanců KSLP byl proto také vybrán koordinátor projektu i jím vytvořený realizační tým, který bude podporovat studenty s mimořádnou sportovní výkonností při studiu i ve sportu a organizačně zajišťovat rozvoj sportu na OU. Plánovány jsou následující aktivity: ? v nové koncepci rozvoje pohybových aktivit na OU, která je připravována již od února 2019, dopracovat část týkající se sportu včetně stanovení cílů, ? připravit formální ukotvení již přijatých postupů při koordinaci výběru konkrétních sportovců dle daných kritérií, ? učinit kroky, které povedou k systematickému umožnění individuálního studijního plánu, nebo podobné formy individuálního přístupu studentům s mimořádnou sportovní výkonností, ? vytvořit další benefity pro studenty s mimořádnou sportovní výkonností (např. individuální kompenzační tréninky pod vedením fyzioterapeuta, výživové poradenství, kondiční trénink, psychologická příprava, výhledově kognitivní trénink či jednorázové aktivity jako seminář komunikace s médii?). ? aktivně se i nadále účastnit ČAH a AMČR, kromě hokejové ligy a vysokoškolské volejbalové ligy se zapojit do dalších případně vzniklých soutěží v kolektivních sportech, ? pokračovat v práci na rozšiřování aktivit Univerzitního sportovního klubu Slávie OU, jehož činnost byla fakticky restartována v roce 2017.