Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Využití ontologií pro modelování podnikově relevantních uživatelských požadavků a v nových přístupech k rozhodování
Id projektuSGS15/PřF/2020
Hlavní řešiteldoc. Ing. František Huňka, CSc.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVyužití ontologií pro modelování podnikoě relevantních uživatelských požadavků a v nových přístupech k rozhodování se zaměřuje hlavně na podnikovou ontologii DEMO (Design Engineering Methodology for Organization) a využítí jejich modelů hlavně pak modelu faktů, který zachycuje nejen všechny produkční fakta, ale i všechna komunikační (koordinační) fakta. Osou ontologie je pravdivé a přiměřené zachycení kominikace aktérů v jejich rolích. Produkční a komunikační fakta jsou elementarní jednotky znalostí (informací), které se následně dají využít v návazných metodikách pro modelování podnikových procesů. Nové přístupy k rozhodování zahrnují kromě využití ontologií ještě nutné formalismy pro zachycení vstupních informací pro rozhodování a vhodný algoritmus rozhodování. Tento algoritmus musí být v souladu s podmínkami modelované domény.