Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vybrané aspekty ekologických a fylogenetických vztahů modelových skupin hmyzu
Id projektuSGS14/PřF/2020
Hlavní řešitelMgr. Petr Pyszko, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt řeší dílčí otázky ekologie a fylogeneze vybraných skupin hmyzu, které navazují na výzkumné cíle dvou výzkumných týmů pod vedením doc. A. Dolného a doc. P. Drozda. V rámci projektu bylo stanoveno 8 konkrétních výzkumných cílů, které jsou tematicky vymezeny dvěma okruhy: 1) populační charakteristika vážek rodu Leucorrhinia; 2) ekologické interakce vybraných taxonů hmyzu ve vztahu k biodiverzitě. Jednotlivé cíle korespondují s výzkumnými otázkami řešenými v rámci dizertačních prací jednotlivých spolunavrhovatelů.