Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Smart cities a další inovativní přístupy k rozvoji měst a regionů
Id projektuSGS11/PřF/2020
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSmart cities neboli tzv. chytrá města představují koncept měst budoucnosti, ve kterých hrají moderní technologie mnohem větší roli ve správě a plánování města, optimalizaci jeho infrastruktury a poskytování, z dnešního hlediska, nadstandartních služeb jeho obyvatelům. S rostoucím zájmem urbánních plánovačů se po celém světě pod různými názvy rozšířila řada smart cities iniciativ, ve kterých se zrcadlí rozdílné potřeby a kontexty jednotlivých měst. Zatímco zavádění smart cities v některých městech lze považovat za reakci na globální změnu klimatu, jinde se jedná o krok ve snaze zefektivnit řízení města či dokonce o snahu přilákat více příslušníků tzv. generací Y a Z, kteří pro mnohé představuj nositele nové ekonomické výkonosti. Zjednodušeně však lze smart cities popsat jako ta města, která využívají informační a komunikační technologie s cílem navýšit kvalitu života svých obyvatel v rámci mantinelů udržitelného rozvoje. Všeobecně lze říci, že postupným vývojem se do teorie smart cities promítá prakticky jakákoliv forma technologicky inovativního řešení v plánování, developmentu a řízení měst. Vedle automatizace monotónních aktivit a zvýšení produktivity v řadě oblastí, se nabízí i možnost i řešení řady problémů spojených s životem ve městech. Zatímco někteří autoři považují existenci skutečně smart měst na současném stupni vědecko-technologického pokroku za utopii, tak supranacionální instituce jako World bank, OECD EU považují digitální urbánní systém a navazující infrastrukturu za životaschopný koncept pro zajištění environmentální udržitelnosti a ekonomického růstu, který zároveň však mění způsob, jakým spolu města soupeří na globální úrovni. Hluboká restrukturalizace měst ve smyslu konceptu smart cities pak má umožnit evropským městům si udržet svou vůdčí pozici ve stále více propojeném světě. Předložený projekt zkoumá různé formy konceptu smart cities a dalších inovativních rozvojových konceptů.