Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Postkoloniální analýza Grónska a Faerských ostrovů a jejich státotvorný potenciál
Id projektuSGS09/PřF/2020
Hlavní řešitelMgr. Adam Kočí, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceDánské království bylo jedinou zemí severní Evropy s dlouhodobou držbou zámořských kolonií a závislých území. Tropické kolonie byly do roku 1917 prodány. Přítomnost Dánska se tak podepsala zejména na dějinách ostrovních zemí v severovýchodním Atlantiku. V roce 1944 dosáhl nezávislosti Island a vytvořil tak precedent potenciální grónské a faerské nezávislosti. Obě země jsou dnes samosprávnými teritorii Dánského království a jejich autonomie se stále rozšiřuje. Obě země však pojí k Dánsku zcela odlišný historický vztah. Faerské ostrovy byly formálně rovnocennou součástí království již od roku 1849 a za kolonii nebyly nikdy považovány. Grónsko se své koloniální nálepky zbavilo až v roce 1953. Po dobu svých (post)koloniálních dějin se stali Gróňané i Faeřané oběťmi mnohých křivd. Oficiální omluva ze strany dánských představitelů je přitom stále nevyřčena, kritická reflexe koloniální minulosti v dánské společnosti citelně chybí, a není ani součástí vzdělávacího kurikula. Použitý postkoloniální přístup se snaží odhalit hlasy a názory (ex)kolonizované společnosti, které byly dříve vyloučeny z veřejné debaty. Tento výzkum porovnává politické, historické a sociálně-ekonomické důsledky dánského vlivu v Grónsku a na Faerských ostrovech. V oblasti postkoloniální kritiky se snaží o možnou aplikaci slavné teorie Saidova Orientalismu na případ Grónska: "arktický orientalismus". Výzkum následně analyzuje grónskou a faerskou cestu k autonomii. V závěru výzkum hodnotí, zda můžeme v krátkodobém horizontu očekávat nezávislost těchto zemí. Výzkum je založen na předpokladech, že období postkolonialismu je v Grónsku paradoxně spojeno s rostoucím dánským vlivem. Podobně i faerská politická scéna je stále ovlivněna dědictvím dánské přítomnosti. Současný vztah je však výhodný pro všechny části království.