Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Pokročilé porézní materiály - syntéza, charakterizace a aplikace
Id projektuSGS08/PřF/2020
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt členěný celkem do čtyř podprojektů se zabývá syntézou porézních materiálů - grafitického nitridu uhlíku a uhlíkatých materiálů, charakterizací jejich porézní a chemické struktury a aplikací jak pro dekontaminaci odpadních vod od farmaceutických přípravků, tak pro potenciální elektrochemické aplikace. Projekt se také zabývá optimalizací výtěžku porézních uhlíkatých látek při pyrolýze biomasy. Jeden z podprojektů je orientován na zpracování didaktické příručky pro středoškolské učitele zaměřenou na problematiku porézních materiálů za účelem zvýšení obecného povědomí o těchto látkách.