Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora studentů ve výzkumné činnosti se zaměřením na studium asimilačního aparátu vyšších rostlin.
Id projektuSGS07/PřF/2020
Hlavní řešitelMgr. Ondřej Dlouhý, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný návrh projektu je zaměřen na podporu zapojení vybraných studentů oboru Biofyzika v oblasti experimentální biofyziky a biochemie při studiu struktury asimilačního aparátu a odezvy jeho fyziologických, biochemických a molekulárně biologických parametrů na environmentální stresové podmínky (výzkum realizovaný na Katedře fyziky PřF OU). Do projektu bude zapojen jeden student 2. ročníku magisterského studia (R. Pech) a dva studenti 2. ročníku doktorského studia (A. Volná, O. Dlouhý). Zapojení studentů do tohoto projektu posílí jejich schopnost samostatného plánování a provedení experimentů, které se tematicky či metodicky opírají o jejich diplomové, či disertační práce. Studenti budou v rámci projektu své průběžné výsledky prezentovat, přičemž důraz bude kladen nejen na kvalitu samotné prezentace, ale především na kvalitu jejich dat a výsledků, které musí být v kvalitě vhodné pro jejich publikaci v impaktovaném časopise.