Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inteligentní systémy
Id projektuSGS05/PřF/2020
Hlavní řešitelprof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt je pokračováním projektu SGS05/PŘF/19 s názvem "Systémy s umělou inteligencí". Projekt je orientován na výzkum v oblasti umělé inteligence a inteligentních systémů, zejména na uplatnění metod a nástrojů umělé inteligence v aplikacích, např. v autonomních robotických systémech, prediktivních systémech, multiagentních systémech,klasifikačních systémech, inteligentních domech apod. Výstupy projektu navazují na výsledky členů řešitelského týmu. Hybridní přístupy založené na metodách z oblasti umělé inteligence, zejména metodách patřících do softcomputingu (neuronové sítě, evoluční techniky, rozhodování za neurčitosti atd.) umožní vytvoření interdisciplinárních adaptivních metod s využitím výhod jednotlivých přístupů uplatnitelných v inteligentních systémech. Tyto vytýčené cíle korespondují s výzkumným zaměřením PřF OU, konkrétně navazují na směr výzkumu PřF vedeným pod KIP: Soft Computing pro IT.