Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvíjení jazykových kompetencí zaměstnanců Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuRP2007
Hlavní řešitelRNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zvýšení kompetencí zaměstnanců OU, pokud jde o oblast cizojazyčné (anglické, německé event. další) komunikace. V rámci zvýšení jazykové úrovně akademických a administrativních pracovníků studijních i jiných oddělení OU budeme pokračovat ve všech typech kurzů anglického i německého jazyka - tj. pro začátečníky, pro mírně i středně pokročilé. Kurz pro začátečníky bude zaměřen na dosažení úrovně A1, kurz pro mírně pokročilé na dosažení úrovně B1/B2 a kurz pro středně pokročilé na úroveň B2/ C1 podle Společného evropského referenčního rámce.