Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zaměření pozornosti a akutní změna objemu a kvality měkkých tkání kolenního kloubu ve volejbalu
Id projektuSGS04/PdF/2020-2021
Hlavní řešitelMgr. Lukáš Slovák
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Jednou z nejdůležitějších struktur kolenního kloubu pro pohyb je intraartikulární chrupavka. Velikosti jejího objemu a rozložení se používá ke kvantifikaci její mechanických vlastností a tedy odezvy na mechanické zatížení (Guilak, 2011). Nevýhodou studií založených pouze na principu biomechanické analýzy je skutečnost, že tato metoda poskytuje pouze odhad sil, které působí na skeletální systém. Přesnější informace o celkovém zatížení kolenního kloubu mohou poskytnout studie, využívající zobrazovací techniky magnetické rezonance (Bratke et al., 2009). Studie, zabývající se touto problematikou prokázaly akutní pokles objemu chrupavky kolenního kloubu po zatížení o 2,6-12 % (Hinman et al., 2013; Niehoff et al., 2011; Eckstein et al., 2006). Motorické učení může být ovlivněno instrukcemi asociovanými se specifikací zaměření pozornosti (Parsons, & Alexander, 2012; Moule, 2015). Zaměření pozornosti při nácviku a realizaci pohybových dovedností může být vnější nebo vnitřní (Wulf, 1988). Vnitřní zaměření pozornosti při realizaci pohybové aktivity je definováno jako pozornost zaměřená na pohyb těla, zatímco vnější zaměření pozornosti je definována jako pozornost zaměřená na účinky pohybu (Wulf et al., 1998). V současné době nejsou známy studie, které by se zabývali vlivem zaměření pozornosti na objem a kvalitu měkkých tkání kolenního kloubu během zatížení. Výsledky předloženého projektu mohou rozvinout poznatky v oblasti probíhajících kognitivních procesů a s ohledem na prevenci zranění kolenního kloubu. Zjištěné poznatky mohou být dále aplikovány v oblasti motorického učení, edukace ve školní tělesné výchově a ve sportovní přípravě dětí a mládeže.