Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Může být pozitivní výsledek Trendelenburgovy zkoušky asociován s rizikovými faktory ACL zranění? Případová studie
Id projektuSGS02/PdF/2020
Hlavní řešitelMgr. Gabriela Beinhauerová
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceZranění ACL (anterior cruciate ligament) patří mezi nejčastější zranění kolenního kloubu ve sportu. Ženy věnující se sportům s doskoky a pivot manévry jsou náchylnější ke zranění ACL (Hewett et al., 1999). Ke zranění dochází většinou během nekontaktní situace, která zahrnuje pohyb s náhlou změnou směru či doskok (McDaniel et al., 2010; Myklebus et al., 1997; Ford et al., 2003). Mezi rizikové faktory zranění ACL patří nízký stupeň flexe (0° - 30°) a valgozita kolenního kloubu (Beynnon et al., 1995; Ford et al., 2003; Hewet et al., 2005). Hráči mohou volit různé řešení pohybového úkolu jako je doskok nebo pohyb s náhlou změnou směru krátce po počátečním kontaktu s podložkou (Zahradník et al., 2016; Beinhauerová, 2019). Dosud není známo, zda rizikové faktory ACL mají souvislost s poklesem pánve během Trendelenburgovy zkoušky, kdy jedinec provádí stoj na jedné dolní končetině po dobu 30 sekund (Hardcastle & Nade, 1985). Existují studie zabývající se hodnocením síly abduktorů kyčelního kloubu pomocí dynamometrů (Khayambashi et al., 2016; Lawrence III et al., 2008). Lidé s femoropatelární bolestí vykazují sníženou sílu abduktorů kyčelního kloubu oproti zdravým jedincům (Ireland et al., 2003). Ženy mají ve srovnání s muži sníženou sílu abduktorů kyčelního kloubu (Jacobs et al., 2007). Nejsou nám známy studie, které by hodnotily vztah mezi poklesem pánve ve frontální rovině a kinematickými parametry kolenního kloubu během náhlé změny směru. Je zde předpoklad, že pokles pánve na nestojné dolní končetině může souviset s výskytem rizikových faktorů ACL.