Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace mikrolearningu v rámci nasazení wiki stránek ve vzdělávání
Id projektuSGS03/PdF/2020-2021
Hlavní řešitelMgr. Radim Polášek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se zaměřuje na aplikaci wiki stránek ve vzdělávání, specificky ve vysokoškolské výuce, s přesahem aplikace ale i do dalších stupňů vzdělávání (základní školy, střední školy, celoživotní vzdělávání). Jedním ze základních principů, které využívá je aktivní participace studujících v rámci vzdělávacího systému. V této aplikaci wiki stránek se jedná o formu e-Learningu, odlišnou ale od většinově využívaných e-Learningových systémů ? LMS (Learning Management System). V přístupu k využití wiki stránek hodláme zároveň aplikovat zjištění získaná v rámci předchozího výzkumu a experimentů s tzv. mikrolearningem. Navrhovatel byl garantem použitého řešení vzdělávací technologie v SGS projektu ?Mikrolearning ve výuce technických a humanitních předmětů?. Využití wiki stránek v kombinaci s mikrolearningem neochuzuje toto řešení o benefity moderního přístupu, zároveň ale otevírá další možnosti aktivního konstruování znalostí studujícími samotnými. Plánovaný výzkum se zaměřuje na úpravu e-Learningového kurzu pro předmět ?Architektura počítačů a základy operačních systémů? vyučovaný na katedře Informačních a komunikačních technologií PdF OU. Ověřen bude přínos využití alternativního zpracování kurzu ? porovnání se stávající formou e-Learningu, kdy využita bude upravená platforma pro tvorbu wiki stránek s využitím již v předchozím projektu ověřované formy mikrolearningu. Porovnány budou jednat získané faktické znalosti studentů (pedagogický experiment), zároveň se zaměříme na bližší kvalitativní posouzení způsobu, jakým studenti kurz navštěvují a konzumují vzdělávací obsah. To přinese cenné poznatky týkající se potřebných vlastností vzdělávacího prostředí i formy zpracování mikrolearningových studijních jednotek, které se v dosavadní praxi používají.