Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vývoj adaptivních technik evolučních algoritmů se zaměřením na různé typy optimalizačních úloh.
Id projektuSGS07/ÚVAFM/20
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceEvoluční algoritmy (EA) jsou standardem při řešení optimalizačních problémů. Jsou to metody inspirované různými ekosystémy přírody, jedním z nejpoužívanějších je diferenciální evoluce (DE). Varianty DE dosahují vynikajících výsledků na celosvětové úrovni. Výhodou je jeho jednoduchost, nízký počet řídicích parametrů a přehledná struktura. Navzdory příznivým výsledkům algoritmu DE, je stále prostor pro jeho zdokonalení. Nevýhodou EA je nutnost nastavovat řídicí parametry v souladu s aktuálně řešenou úlohou, avšak mnohé adaptivní varianty DE vyžadují nastavení parametrů uživatelem v minimálním rozsahu. Stále však existuje možnost vytvořit algoritmus, který bude řešit větší část dostupných optimalizačních úloh lépe než dosud existující optimalizátory. V připravovaném projektu budou vyvíjeny další pokročilé mechanismy pro adaptaci parametrů algoritmu DE, případně jiných EA. Mezi oblasti, které budou zkoumány, patří nastavení parametrů algoritmu na základě tvaru účelové funkce řešené úlohy. Velký potenciál, jak ukazují dosavadní výsledky, má rovněž řízená spolupráce různých variant DE (EA). I této problematice bude výzkum věnován. Vybrané oblasti aplikace EA poskytují úlohy, které jsou zatížené vysokou dimenzionalitou. V rámci projektu bude část výzkumu zaměřena na vývoj evolučních algoritmů pro aplikace na vysocedimenzionálních úlohách. Hlavním cílem předkládaného projektu je vývoj nových evolučních algoritmů k dosažení větší účinnosti. V praxi existuje celá řada reálných úloh, ve kterých je zapotřebí nalézt optimální řešení. V rámci výzkumu bude vyvinuta snaha takovou aplikaci globální optimalizace realizovat.