Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Strojové učení a fuzzy logika v biologii III
Id projektuSGS06/ÚVAFM/20
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTento projekt by měl pokračovat ve vývoji a zdokonalování metodikých postupů jak správně a co nejpřesněji identifikovat jednotlivé druhy organismů pomocí fuzzy modelování a strojového učení. Tyto poznatky budou aplikovány v praxi při zapojení veřejnosti do mapování druhů, například pomocí mobilních aplikací určených k monitoringu živočišných druhů (vážky, rovnokřídlí, obojživelníci a plazi). Projekt přímo navazuje na proběhlé teoretické i praktické výzkumy, které ukázaly potenciály metod jako rozpoznání druhů z obrazu, rozpoznání druhů pomocí zvuku či rozpoznání druhů na základě souboru nálezových a environmentálních dat. Hlavní cíle projektu budou proto následující: Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě systémů automatické identifikace z obrazu, zvuku a nálezových i environmentálních dat Využití fuzzy logiky a strojového učení při tvorbě aplikací pro platformu iOS, určovacího klíče obojživelníků, plazů a rovnokřídlých ČR Vytvoření webové aplikace pro zisk biologických vzorků jako komunikativního nástroje mezi českými vědci a odbornou veřejností Praktické využití fuzzy logiky pro jazykovou interpretaci biologických dat Výzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Do výzkumu bude jako externí partner zapojena Česká společnost pro ekologii. Výstupem projektu bude praktické využití automatické identifikace obrazu v mobilních aplikacích jako Lovec vážek CZ, Lovec obojživelníků a plazů CZ či Lovec rovnokřídlých CZ, publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích (např. na Evropském odonatologickém kongresu 2020).