Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Imaginované interakce v procesu mezi setkáními v sociální práci s dětmi bez domova a jejich rodinami
Id projektuSGS05/ÚVAFM/20
Hlavní řešitelMgr. Marek Mikulec, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceVztah mezi sociálním pracovníkem a klientem je klíčovým elementem či integrální součástí v procesu intervencí sociální práce. Inherentní součástí tohoto vztahu je přitom nerovnost, která může vyúsťovat v regulaci emočního prožívání, fabulace či nesdělování informací klienta pracovníkovi z důvodu studu či obavy z pracovníkovy reakce. Imaginované interakce jsou prvkem, který napomáhá k vytváření a kvalitě vztahu mezi pracovníkem a klientem. Jedná se zároveň o v sociální práci dosud neprobádaný fenomén. Cílem výzkumu je proto analyzovat a popsat povahu a průběh zážitků imaginované interakce u sociálních pracovníků pracujících s dětmi bez domova a s jejich rodinami a jejich klientů v období mezi setkáními. Výzkum bude realizován pomocí kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně opakovaných hloubkových interview se sociálními pracovníky a jejich klienty. Data budou analyzována pomocí nejmodernějších přístupů k zakotvené teorii. Výzkum podpoří aktuálně realizované projekty ve spolupráci FSS OU a ÚVAFM a bude podkladem pro další spolupráci.