Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Fuzzy modelování: rozvoj aktuálních teoretických základů a vybraných aplikací X
Id projektuSGS04/ÚVAFM/20
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jiří Kupka, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTímto projektem navazujeme na desetiletou historii SGS projektů zabývajících se vybranými oblastmi fuzzy modelování z teoretického i aplikačního hlediska. Podstatou tohoto projektu je podpořit zapojení studentů doktorského studia do výzkumné práce na vybraných tématech: - V oblasti fuzzy topologické dynamiky budeme studovat aproximace Zadehova rozšíření pro různé třídy funkcí. - Prozkoumáme vztahy mezi vybranými intermediálními kvantifikátory, budou hledány nové typy intermediálních kvantifikátorů. - Budeme vyvíjet metody pro analýzu a predikci multivarietních ekonomických časových řad s využitím metod vyvinutých na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování a vyvíjet metody pro analýzu strukturálních zlomů. - Budou zkoumány nové typy integrálních transformací a také jejich vlastnosti z pohledu agregační teorie. - Dále budou rozvíjeny vybrané části fuzzy matematiky, např. teorie MI-algeber a zlomkových diferenciálních operátorů.