Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Aplikace fuzzy přístupů pro hodnocení kompetencí a vývoj adaptivního webu III
Id projektuSGS02/ÚVAFM/20
Hlavní řešitelRNDr. Bogdan Walek, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceV rámci tohoto projektu, který navazuje na projekt z minulého roku, budeme pokračovat v návrhu, realizaci a ověření fuzzy přístupů v oblasti hodnocení kompetenci a v oblasti vývoje adaptivního webu. V oblasti hodnocení kompetencí budeme pokračovat ve vývoji a ověření systému pro hodnocení různých vlastností a kompetencí osob. Zejména se zaměříme na dataminingový modul pro získání vhodných kompetencí do kompetenčního modelu a na jeho využití k ověřování unikátních kompetencí osob (které nejsou v kompetenčním modelu). Dále se zaměříme na vyhodnocovací modul pro vyhodnocení nejvhodnějších kandidátů na pracovní pozici a také na výstupní modul, který bude sloužit k podpoře manažerských rozhodnutí na základě dostupných zpracovaných dat. V oblasti vývoje adaptivního webu se zaměříme na návrh a vývoj doporučovacího systému pro návrh vhodného obsahu pro uživatele na základě jeho preferencí a prohlíženého obsahu. Součástí systému bude návrh modifikovaného expertního systému na základě stávajícího expertního systému pro finální seřazení doporučených položek obsahu. Zaměříme se také na studium současných adaptivních doporučovacích systémů, které průběžně doporučují vhodný obsah na základě dynamicky se měnících preferencí uživatele v průběhu práce se systémem. Dále se zaměříme na návrh adaptivního doporučovacího systému schopného průběžně reagovat na změnu uživatelských preferencí během práce se systémem. Zaměříme se také na rozšíření hierarchického systému pro optimalizaci dynamického systému řízení dopravních křižovatek a jeho ověření na různých typech dopravních křižovatek. V rámci projektu bude navázáno na dosavadní výsledky a zkušenosti dosažené při návrhu a realizaci různých fuzzy expertních systémů.