Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Implementace politiky aktivního stárnutí v Moravskoslezském kraji
Id projektuSGS01/FSS/2020
Hlavní řešitelMgr. Šárka Kopřivová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá aktuálním tématem implementace politiky aktivního stárnutí v Moravskoslezském kraji. Stárnutí populace ovlivňuje demografickou strukturu ve všech zemích a stává se tak celosvětovou sociální výzvou. Moravskoslezský kraj se rovněž zabývá problémem stárnutí populace a úbytkem obyvatel, podmínky kraje jsou navíc specifické vzhledem k historii tohoto území. Útlum odvětví těžkého průmyslu a stav životní prostředí (region s nejzatíženějším životním prostředím v Evropě) jsou jedním z faktorů ovlivňujících negativní demografické změny v populaci na tomto území. Probíhající demografické změny vyžadují komplexní přístup a vzájemně provázané veřejné politiky, schopné reagovat na radikální demografické změny. V rámci Evropských strategických dokumentů se oblastí stárnutí zabývá Madridský mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí z roku 2002. Politiku stárnutí a přípravu na stáří v České republice koordinuje od roku 2015 MPSV a to na rezortní i mezirezortní úrovni. Na krajské úrovni je sociální politika řízena strategickými dokumenty, především pak Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Cílem předkládaného výzkumného projektu je zjistit a popsat, jak jednotlivé vybrané obce a jejich městské obvody v návaznosti na nově přijatý dokument Strategie přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025, který vychází z projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, implementují na svém území politiku aktivního, zdravého a důstojného stárnutí, vyjma oblastí souvisejících s poskytováním sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů (ukotvených v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025), a zachytit příklady dobré praxe.