Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Podpora a inovace studia na OU
Id projektuRP2007
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProgram na podporu a inovaci studia na OU. Projekt je zaměřen na flexibilní sestavování nových studijních programů (také modulární systém), na efektivní využití kapacity jednotlivých fakult (mj. další optimalizace rozvrhu, harmonizace studia na OU, inovace studijních programů). Jedním ze strategických záměrů Ostravské univerzity je vytvořit širší nabídku multidisciplinárních studijních programů a oborů, které by jednak umožnily širší nabídku prakticky zaměřených studijních oborů a jednak umožnily posunout definitivní rozhodnutí studenta o svém odborném zaměření do vyšších ročníků studia. Tímto způsobem se rovněž bude realizovat cíl zvýšit průchodnost studia v rámci Ostravské univerzity a tím zvýšit podíl studentů, kteří úspěšně absolvují studium. Nedílným předpokladem pro realizaci tohoto záměru je vytvořit modulární strukturu sestávající z logicky propojených jednotlivých kurzů, která umožní koncipovat multioborové studijní programy pomocí prostého skládání jednotlivých ucelených modulů. Tímto způsobem bude jednak vytvořen nástroj pro flexibilní sestavování těchto nových studijních programů a jednak bude efektivně využita kapacita jednotlivých fakult bez nutnosti budovat duplicitní kapacity pro jednotlivé obory. Realizovatelnost víceoborových studií je závislá na trvalé optimalizaci tvorby rozvrhu na OU. Projekt je zaměřen na rozvoj informačních a komunikačních technologií podporující optimalizaci tvorby rozvrhu výuky na OU. V roce 2007 půjde zejména o zavedení systému identifikace studentů, kteří mají nárok na bezkonfliktní rozvrh povinných předmětů, o přípravu komplexních elektronických podkladů pro tvorbu rozvrhu. S rozvojem nového typu studijních programů souvisí také směřuje k harmonizaci studia na OU (k celouniverzitní prostupnosti jednotlivých činností zajišťujících kvalitní výukový proces na OU).