Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Reflexe jazykové a jazykovědné problematiky v nelingvistických textech
Id projektuSGS01/FF/2020-2021
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný dvouletý projekt Reflexe jazykové a jazykovědné problematiky v nelingvistických textech se na několika vybraných tématech zaměřuje na to, jak nelingvistické texty (tj. texty, jež nejsou primárně určeny odborné komunitě lingvistů a jejichž autoři nejsou odborníky jazykovědci) prezentují témata, která jsou souběžně řešena i na poli odborné jazykovědy (např. publicistika, beletrie, internetová diskuzní fóra). Projekt se zaměřuje na tato témata: 1) postoje k jazykové správnosti a její kritéria pohledem nelingvistů; 2) diskuze o jazykovém purismu, konceptu dobrého autora, o nových pravidlech pravopisu, úpadku jazyka; 3) reflexe jazyka politiky v díle českých spisovatelů (např. Karel Čapek, Karel Poláček, Václav Havel); 4) reflexe jazykové stránky vlastních jmen: postoje k přechylování; postoje k dávání rodných jmen; změny zeměpisných názvů a použitá argumentace, na příkladu českého pohraničí v letech 1945-1946 a současného Těšínska a Slovenska; problematika názvu Česko pohledem kolokační analýzy; 5) hodnocení kvality konkrétních jazyků na základě publicistiky ČNK (kolokační analýza na základě asociačních měr); 6) reflexe jazyka navštívené země na příkladu českých cestopisů do Číny. Do projektu budou zapojeni 3 akademici, 6 studentů NMgr. studia a 1 student dr. studia, z toho 3 studenti zahraniční.