Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Realizace dlouhodobé strategie Ostravské univerzity a příprava účasti v Operačních programech
Id projektuRP2007
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV roce 2006 bylo zahájeno řešení rozvojového projektu se stejným názvem (I.etapa). V rámci tohoto řešení byly vytipovány základní procesy v oblasti řízení rozvoje a kvality hlavních činností Ostravské univerzity z oblasti vzdělávání a výzkumu. Tyto procesy byly následně podrobně specifikovány a upřesněny. Částečně byly tyto procesy implementovány na podmínky jednotlivých fakult. V předkládané II. etapě řešení se tento postup rozšíří o další procesy týkající se řízení rozvoje a kvality oblastí specifikovaných v dlouhodobém rozvoji Ostravské univerzity, zavede se počítačová evidence těchto procesů, přístupná prostřednictvím univerzitního portálu a především se identifikované procesy důsledně implementují do řídících aktů univerzity a jednotlivých fakult.