Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Hranice a kulturní transfery. Příspěvky k literární komparatistice
Id projektuSGS02/FF/2020
Hlavní řešitelprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt reflektuje pomocí několika případových studií vícejazyčný a multietnický charakter literární tvorby ve střední Evropě. Pokouší se využít aktuálních tendencí komparativních studií a sledovat kulturní transfery v česko-polsko-německé perspektivě, a to zejména na poli pohraničního regionu Slezska. V širokém časovém záběru (16. až první polovina 20. století) se dotýká různorodého spektra komparativních témat, především srovnávacího studia žánrů a populární kultury, role zprostředkovatelů při kulturní výměně, ale též imagologie, tedy sledování vzájemných heterobrazů a nacionálních stereotypů.