Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnassum
Id projektuSGS 2020
Hlavní řešiteldoc. MgA. Eliška Novotná
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceFestival zaměřený na instruktivní klavírní literaturu je naprosto ojedinělou platformou pro propojení výukových záměrů Katedry klávesových nástrojů s praxí vykonávanou současnými studenty, absolventy OU a pedagogy ZUŠ Moravskoslezského kraje. Na pozadí seznamování se s českou klavírní literaturou pro děti proběhne v rámci dvou dnů řada přednášek, seminářů, interpretační kurz a koncert snímaný Českým rozhlasem. Na celém projektu se významnou měrou podílejí studenti i pedagogové KKN, zároveň přivítáme odborníky na danou problematiku ? interpretační seminář povede klavírista, dirigent a pedagog MgA. Lukáš Klánský, přednášku o klavírních skladbách českých skladatelů období klasicismu přednese MgA. Lenka Hejnová, PhD. KKN FU OU pořádá na přelomu ledna a února 2020 již 5. ročník Festivalu instruktivní klavírní literatury. První ročník byl věnován skladbám a osobnosti Luboše Sluky, proběhl s velkým ohlasem v únoru 2016. V roce 2017 jsme se zaměřili na tvorbu a osobnost Klementa Slavického. Třetí ročník byl věnován Petru Ebenovi a Iljovi Hurníkovi. V minulém roce jsme se zabývali klavírní instruktivní tvorbou Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů. Po sérii autorů 20. století chceme nyní obrátit pozornost ke skupině skladatelů nazývané jako ?čeští klasikové?. Těžiště celé akce spočívá v kurzu pro děti ze Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, jejich učitele a studenty Fakulty umění vedeném Lukášem Klánským. Festival zakončí společný koncert dětí, studentů a pedagogů naší katedry, který bude snímat Český rozhlas Ostrava. Z celé akce bude následně vytvořen výukový program, rámcově zařazen pod výuku předmětu Dějiny a literatura klavíru, který po předání přístupových údajů poskytne veškeré získané informace o skladatelích i o proběhnutém ročníku. Při zpracování tohoto programu velmi úzce spolupracujeme s výtvarnými obory Fakulty umění OU. Od roku 2019 získal projekt akreditaci MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.