Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Přednášky zahraničních odborníků
Id projektuRP2007
Hlavní řešitelprof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProgram na podporu internacionalizace, v jehož rámci se uskuteční přednáškové pobyty významných akademických pracovníků ze zahraničí. V roce 2007 se zaměřujeme na dva subprojekty. První subprojekt se zaměřuje na přednáškový cyklus významných reprezentantů zahraniční literárněvědné bohemistky (R. Portera, Z. Stolz ? Hladké, Heleny Koskové) z Velké Británie, Německa, Švédska zaměřený na recepci současné české literatury v zemích, kde působí na vysokých školách. Soustředí se na romány M. Kundery, S. Richterové a J. Škvoreckého. Spojujícím tématem cyklu bude vztah domova a ciziny, literatura jako problém diskursu. Druhý subprojekt je postaven na přednáškách pěti významných odborníků v oblasti politické geografie. Tímto způsobem projekt zamýšlí rozvinout několik multiplikačních efektů. Hlavním je pozvednutí prestiže OU jako instituce, která je atraktivní pro přednášky zahraničních pracovníků. Dále projekt sleduje rovinu nastavení pozitivních neformálních pracovních vztahů mezi zaměstnanci OU a zahraničními pracovníky, což umožní snadnější spolupráci v oblasti mezinárodní vědy a výzkumu i s případným zapojením do grantů v této oblasti. V neposlední řadě dojde k přenosu velmi cenného know-how na pracovníky OU.