Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Konsorcium pro průmyslový výzkum a vývoj nových aplikací laserových technologií s využitím metod umělé inteligence
Id projektuCZ.01.1.02/0.0/0.0/17_147/0020575
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Období10/2020 - 6/2023
PoskytovatelCentrum excelence IT4Innovations, divize, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Stavv udržitelnosti
AnotaceProjekt je společnou aktivitou konsorcia tvořeného firmou MEPAC CZ, s.r.o., zabývající se mj. vývojem a aplikacemi vyspělých laserových technologií, která získala řadu i mezinárodních ocenění za víceúčelové laserové systémy (např. hlavní cena na mezinárodním veletrhu EUROTOOL v Krakově, Zlatá medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, Zlatá medaile InventArena 2019 apod.) a partnerem projektu Ústavem pro výzkum a aplikaci fuzzy modelování Ostravské univerzity (ÚVAFM), který patří k předním evropským pracovištím v oblasti image processing s využitím metod umělé inteligence. Hlavní aktivity společného projektu se budou týkat realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje souvisejícího s aplikačním nasazením nových metod umělé inteligence ve víceúčelových laserových systémech, využívaných jak k inteligentním značením (gravírování) různých produktů se zpětnou kontrolou výsledků gravírování, v laserových navařovacích systémech, které firma dodává do celé řady evropských zemí, případně v laserovém skenování, které umožňuje efektivní rekonstrukci poškozených částí. Ve všech těchto systémech, které firma MEPAC CZ produkuje, hraje významnou úlohu vizuální kontrola kvality výsledné operace, případně vizuální identifikace typu a rozsahu případných chyb. Vzhledem k širokému spektru aplikací tato vizuální kontrola představuje velmi komplexní problém, který metodami doposud využívanými ve firmě MEPAC CZ nelze plně zvládnout, a v současnosti není dokonale zvládnutý ani v produktech konkurenčních zahraničních firem, zabývajících se touto problematikou.