Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Tvorba nosných multimediálních přednášek z vybraných povinných předmětů nového studijního programu "Aplikovaná informatika" pro studenty se specifickými potřebami
Id projektuIRP202011
Hlavní řešitelMgr. Robert Jarušek, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceProjekt úzce navazuje na nově získanou akreditaci programu Aplikovaná informatika na KIP z projektu ESF. Kvalitní výuka aplikované informatiky je podmíněna přípravou kvalitních výukových materiálů pro předměty, které budou podporovat samostatnou práci studentů a rozvíjet jejich tvůrčí myšlení. Cílem projektu je připravit nejen studentům se specifickými potřebami adekvátní zázemí v podobě nosných multimediálních přednášek realizovaných pomocí zařízení MediaSite z vybraných povinných předmětů. Student tak bude mít k dispozici inovované nosné přednášky formou videa s prezentacemi MediaSite. Veškeré vytvořené multimediální materiály budou přístupné online studentům skrze centrální datové úložiště a katalog MediaSite KIP.