Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Modernizace a komplexní převod předmětu Struktura a funkce nukleových kyselin do interaktivního prostředí Moodle aneb "Struktura a funkce nukleových kyselin: od A (-DNA) do Z (-DNA)")
Id projektuIRP202010
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Martin Bartas, Ph.D.
Období1/2020 - 11/2020
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceModernizace a komplexní převod předmětu "Struktura a funkce nukleových kyselin" do on-line prostředí. Předmět bude ukotven v systému Moodle a jeho absolvování nebude vyžadovat fyzickou přítomnost v prostorách univerzity. Bude kladen důraz na co nejširší využití moderních prezentačních technik, jako jsou animace, naučná videa, hypertextové odkazy a především "učení hrou", které je pro lidský mozek nejefektivnější formou získávání nových vědomostí a dovedností. V prostředí Moodle bude po absolvování všech kapitol kurzu následovat zápočtový test, jehož splnění bude nutné pro připuštění k finální ústní zkoušce u garanta předmětu, doc. Pečinky.