Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptace výukových materiálů s ohledem na studenty se specifickými potřebami a posílení kompetencí vyučujících katedry germanistiky v oblasti e-learningu.
Id projektuIRP2020
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt reaguje na potřeby inovace a adaptace studijních materiálů studentů se specifickými potřebami na katedře germanistiky. Výukové podklady je třeba digitalizovat a vytvořit smysluplné e-learningové kurzy na platformě Moodle. V rámci projektu dojde k úpravě a inovaci níže uvedených předmětů tak, aby byly v souladu s Analýzou bariér přístupu ke studiu pro studenty se specifickými potřebami a jiným znevýhodněním a také s Koncepcí on-line vzdělávání na OU a dalšími požadavky dle bodu A 1 Vyhlášení soutěže na projekty IRP 2020. Do projektu zapojí celkem 6 členů KGE, kteří budou patřičně proškoleni, projdou praktickými workshopy a následně vytvoří adaptované studijní materiály.