Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Vytvoření dvou online multimediálních učebních pomůcek pro výuku předmětu KPV/77ELN - Elektroenergetika a předmětu KPV/66PRE - Přenos a rozvod elektrické energie
Id projektuIRP_2020_PDF_05
Hlavní řešiteldoc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceKatedra Technické a pracovní výchovy je garantem oboru Učitelství odborných předmětů, kde zároveň působím jako garant. V rámci specializace "Strojírenství a elektrotechnika" jsou předměty zařazeny do studijního plánu, jedná se o předměty Elektroenergetika a předmět Přenos a rozvod elektrické energie. Výuku je nutno pojmout v souladu s moderními trendy vysokoškolské výuky, k čemuž přispějí nově vytvořené multimediální pomůcky pro online výuku, například studenty s hendikepem. Učební pomůcky budou volně dostupné studentům na www. stránkách katedry a prostředí Moodle. Pro řešení projektu je žádoucí, aby se řešitel zúčastnil dvou mezinárodních konferencí, která se tematicky zabývá řešenou problematikou. Bude se jednat o mezinárodní konferenci Trendy ve vzdělávání 2020 a Edukacja-Technika-Informatyka v Polsku.