Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Převod studijních předmětů oboru andragogiku do on-line formy výuky
Id projektuIRP_2020_PDF_03
Hlavní řešitelMgr. Milan Chmura, Ph.D.
Období1/2020 - 10/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceStudijní obor Andragogika je uskutečňován kombinovanou formou, která se realizuje jak přímou, tak i nepřímou výukou. Přímá výuka je teoretickým blokem, ve které vyučující zpravidla nejvíce využívá teoretické metody výuky, jako je přednáška a její formy. Základ pro nepřímou výuku tvoří samostudium, ke kterému studenti využívají doporučenou literaturu a studijní opory a online kurzy zde sehrávají důležitou roli pro zkvalitnění studia, které má distanční znaky. Akreditační standardy vyžadují kvalitní textové a e-learningové studijní opory pro kombinované formy studia.